Razgradljivost biorazgradljivih vrečk in njihov vpliv na okolje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Gustava Šiliha
Urban Sušec, Nej Klančnik
Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Kot nadomestilo plastičnim vrečkam, ki so v zadnjem času postale velik globalni problem, smo začeli uporabljati naravi bolj prijazne biorazgradljive vrečke. V raziskavi sva želela ugotoviti, kako dobro se te vrečke razgradijo in kako vplivajo na organizme. Pri testiranju razgradljivosti sva uporabila biorazgradljive vrečke podjetja Geomet, dvoje druge vrečke na osnovi škroba in navadno plastično vrečko za sadje. Vse štiri vrste vrečk sva zakopala na štirih lokacijah: v gozdu, na kompostu, travniku in na vrtu. Razgradnjo sva spremljala 5 mesecev. Plastične vrečke so ostale ves čas nespremenjene, na biorazgradljivih vrečkah pa so se pokazale spremembe. Vrečka podjetja Geomet se je med vsemi najbolj nagubala. Najbolj očitne spremembe so bile na vrečkah, zakopanih v gozdu, kjer je bilo v tleh najtopleje. Za nadaljnje raziskovanje sva uporabila biorazgradljive vrečke podjetja Geomet, ene z barvnim potiskom in ene brez, ki sva jih za 3 mesece namočila v destilirano vodo. S to vodo sva nato opravila čebulni test in test z vodnimi bolhami. Noben test ni pokazal negativnih vplivov. Po treh mesecih namakanja so se vrečke na dotik spremenile, vendar se v vodi kljub občasnemu mešanju niso razgradile. Test z jodovico je bil pozitiven, kar je dokaz prisotnosti škroba. Spremenil se je tudi pH vode, v kateri sva namakala vrečke. Zaključiva lahko, da tudi biorazgradljive vrečke vplivajo na okolje, vendar se v najini raziskavi ti vplivi niso izkazali kot negativni.

Raziskovalna naloga:
Razgradljivost biorazgradljivih vrečk in njihov vpliv na okolje
PrenosOgled