Optimalni načini pridobivanja električne energije v Sloveniji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Šalek
Miha Jevšenak
Igor Košak
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Živimo v svetu, ki je energetsko zelo potrošen. Samoumevno se nam zdi, da se ob pritisku na stikalo prižge luč. Da luč zasveti, potrebuje električno energijo, ki jo proizvajajo elektrarne. V Sloveniji imamo hidro, termo in sončne elektrarne, dve vetrni in eno jedrsko elektrarno. Vsaka izmed teh pridobiva električno energijo na različen način, pri čemer imajo prednosti in slabosti. Odločil sem se, da bom raziskal, katera elektrarna v Sloveniji najmanj škoduje okolju, katera ima najmanj stroškov pri izgradnji in obratovanju, katera proizvede največ električne energije in katera je posledično najprimernejša za Slovenijo. V pomoč pri raziskovalni nalogi mi je bila anketa, ki sem jo naredil na podlagi zgoraj naštetih vprašanj. Odgovore anketirancev sem primerjal z rezultati mojih raziskav. Ugotovil sem, da ni pretiranega odstopanja med mojimi rezultati in odgovori anketirancev in da sta lahko vetrna in sončna energija pomemben vir električne energije v Sloveniji. Raziskoval sem tudi, kakšna bi bila teoretično najboljša kombinacija elektrarn na obnovljive vire energije in prišel do spoznanja, da lahko v tem primeru vetrna energija igra pomembno vlogo. Na žalost bi bilo potrebno preveliko število vetrnic in sončnih elektrarn, ki bi posledično zavzele preveč prostora in tako ne bi bilo prostora za kmetijska in gospodarska zemljišča. Upam, da v prihodnosti slovenske energetike ne bo glavni denar, temveč učinkovite rešitve.

Raziskovalna naloga:
Optimalni načini pridobivanja električne energije v Sloveniji
PrenosOgled