Katera metoda učenja poveže zapleten labirint celic v možganih?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
psihologija, medicina
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Tjaš Esih, Vida Volk
Petra Teržan, Maja Volk
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Kaj imata skupnega šola in igra? Je res, da učenje ne more biti igra? Skozi igro se vendar učimo, pridobivamo nove veščine. Tudi učenje si lahko priredimo in se učimo skozi igro in zabavo. Takšne metode dela, ki smo jih v raziskovalni nalogi podrobneje raziskali in opisali, so sestavni del programa učenja Nikola Tesla Centra ali kar NTC. Zanimalo naju je ali bodo učenci, ki jim bova pripravila in izpeljala učne ure z NTC metodami dela v primerjavi s tistimi, ki bodo poslušali učne ure na klasičen način, snov bolje razumeli in si jo seveda tudi bolje zapomnili, ob tem pa še uživali v učenju skozi igro. Za učenje sva uporabila različne NTC metode dela: slikovni in asociativni prikaz, nelogične zgodbe, uganke, poligon… Ker naju je zanimal takojšen učinek in čez nekaj časa, sva testiranja izvedla večkrat. Predvidevala sva, da bo napredek v znanju pridobljenem po NTC metodah večji in pridobljeno znanje dolgotrajnejše. Preko ankete, ki smo jo izvedli na OŠ MPT Velenje in je zajemala vse učence šole, smo želeli izvedeti tudi kakšen je odnos učencev do šole in učnih metod. Ali se z leti veselje do učenja spreminja in kako. Skozi raziskovanje sva želela razširiti poznavanje NTC metod poučevanja ali vsaj spodbuditi učitelje k iskanju inovativnejših metod dela, ki bodo za učence privlačnejše in uspešnejše. Želela bi si, da bi ohranili žarek radovednosti in želje po znanju v očeh vseh učencev slovenskih OŠ, prav takšnega , ki ga vidimo pri večini prvošolcev in z leti vidno ugaša.

Raziskovalna naloga:
Katera metoda učenja poveže zapleten labirint celic v možganih?
PrenosOgled