Merjenje pljučne funkcije s spirometrom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Gustava Šiliha
Zala Poberžnik, Staša Krajnc
Karin Sirovina Dvornik, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Spirometrija je neboleča preiskava, ki v osnovi pomeni merjenje količine zraka v pljučih in je najpogosteje uporabljena metoda za merjenje in ocenjevanje kapacitete in funkcije pljuč. Meritve se izvajajo na napravah, ki jim rečemo spirometri. Z raziskovalno nalogo sva se želeli podrobneje seznaniti s spirometrijo. Zanimale so naju povezave med spirometričnimi meritvami kadilcev in nekadilcev, kako na pljučno kapaciteto vpliva športna aktivnost, kronične bolezni in kakšna je razlika v rezultatih meritev med spoloma. Pred začetkom raziskave sva opravili intervju z zdravnikom dr. Blatnikom, ki nama je predstavil problematiko kajenja še iz perspektive zdravnika in bolezni, povezanih s kajenjem. Da bi delovanje spirometra bolje razumeli, sva doma izdelali preprost mehanski spirometer, s katerim sva lahko učinkovito izmerili le volumen izdihanega zraka. V sklopu raziskave sva opravljali tudi meritve z elektronsko vodenim spirometrom. V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja in Društvom za boj proti raku sva dvakrat merili kapaciteto in funkcijo pljuč 94-im prostovoljcem. Pred obdelavo rezultatov sva pričakovali, da bodo rezultati kadilcev v primerjavi z nekadilci slabši. Vendar se je pokazalo, da s spirometrijo ne moremo ugotoviti, ali človek kadi. Pričakovali sva tudi, da bodo imeli zelo aktivni ljudje boljše rezultate v primerjavi s športno neaktivnimi, vendar se v raziskavi to ni pokazalo. Meritve s spirometrijo pa so dober pokazatelj bolezenskih sprememb.

Raziskovalna naloga:
Merjenje pljučne funkcije s spirometrom
PrenosOgled