Računanje z žepnim računalom ni tako preprosto, kot se zdi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
OŠ Livada
Kasiopeja Forštner, Kim Fricelj
Špela Štrajhar
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Vsakdo bi pomislil, da je računanje z žepnim računalom nekaj zelo enostavnega. Pa je temu res tako? Že pri poskusu izračuna preprostega izraza sva ugotovili, da imava težavo s pravilnim vnosom podatkov v žepno računalo. Porodila se nama je dilema, ali imajo podobne težave tudi drugi učenci. Raziskovalna naloga govori o načinu uporabe žepnega računala in odnosu učencev do le-tega. Čeprav večina meni, da je računanje z žepnim računalom zelo enostavno, to zagotovo ni res, saj je treba poznati pravila za vnos podatkov. Rezultati računov, glede na način vnosa v žepno računalo, se namreč razlikujejo. Predstavili sva razvoj žepnih računal od začetkov do danes. Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti, kako pogosto učenci od 6. do 9. razreda Osnovne šole Livada Velenje uporabljajo žepna računala doma in v šoli pri pouku matematike. Zanimalo naju je tudi, ali učenci sploh znajo uporabljati žepna računala ter kako in zakaj se razlikujeta zapisa v zvezku in učbeniku in vnos v žepno računalo. Podatke za preverjanje hipotez sva pridobili z anketnim vprašalnikom s petimi vprašanji v elektronski obliki. Ugotovili sva, da imajo učenci Osnovne šole Livada Velenje velike težave pri uporabi žepnega računala.

Raziskovalna naloga:
Računanje z žepnim računalom ni tako preprosto, kot se zdi
PrenosOgled