Aplikacija z dvosmerno sinhronizacijo med opravili in oblačnim skladiščem

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Anže Goršek, Matija Osojnik
Islam Mušić, Samo Železnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Načrtovanje je eden od najpomembnejših delov vsakega dogodka, izdelka, storitve ..., saj lahko z dobrim oz. slabim načrtovanjem naredimo ogromno razliko v končnem produktu. Kljub temu, da obstaja že veliko aplikacij za načrtovanje, sva se odločila, da raziščeva ravno to področje. Cilj naloge je za uporabnika enostavna spletna aplikacija za opravljanje in postavljanje opravil. Predvsem sva se želela osredotočiti na opravila, za katera je potrebno pripraviti veliko dokumentov (poročila za vaje, evidenca prisotnosti ...) ter v ta opravila vključiti veliko ljudi. Ker aplikacija lahko hrani veliko število dokumentov, sva se zato odločila povezati aplikacijo z oblačno storitvijo, kot je Google Drive. Tako bi lahko uporabnik shranil vse svoje dokumente v oblak in ne bi imel skrbi, da jih izgubi, če spletna stran preneha delovati. Prav tako s tem uporabniku dajeva nadzor nad podatki, ki jih je zaupal najini aplikaciji, kar se nama zdi še posebej pomembno v današnjem svetu, kjer ima splet več podatkov o tebi, kot pa se sam zavedaš.

Raziskovalna naloga:
Aplikacija z dvosmerno sinhronizacijo med opravili in oblačnim skladiščem
PrenosOgled