Matematika in fizika z roko v roki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Tia Ana Andrejc
Magdalena Štelcer

Medpredmetna povezava je povezava med dvema ali več predmeti na podlagi podobnih ali enakih učnih ciljih. Dokazano je, da takšna povezava poveča trajnost znanja in ga osmišlja.  Učence je potrebno naučiti, da lahko znanje pridobljeno v šoli, uporabijo v povsem navadnih življenjskih situacijah in jih tako uspešno pripraviti na vseživljenjsko učenje. Pogosto učenci kakršnekoli povezave med predmeti sploh ne opazijo, zato je potrebno o tem ozaveščati in v tej smeri tudi poučevati.  Dva zelo povezana šolska predmeta sta matematika in fizika. Med njima je kar nekaj skupnih vsebin, ki bi jih učenci med seboj lahko povezovali.   V raziskovalni nalogi sem predstavila matematične učne teme, ki jih je mogoče neposredno povezati s fiziko in obratno. Raziskave sem se lotila z iskanjem in branjem raznih virov, vključila pa sem tudi lastne izkušnje. Poudarek je na učnih temah, ki jih obravnavamo pri fiziki v 8. razredu in na učnih temah, ki smo se jih pri matematiki naučili do 8. razreda. Ugotovila sem, da je učnih tem, ki se povezujejo, res veliko. Poglobila sem se v nekaj zanimivih učnih vsebin in te povezave podrobneje predstavila. Pripravila sem naloge, ki bi jih lahko učenci reševali pri pouku, ko bi se izvajalo medpredmetno povezovanje matematike in fizike.   Moje spoznanje je, da je za nas učence ključnega pomena to, da znamo vso šolsko znanje med seboj povezati, kajti le takrat je znanje učinkovito in si ga dejansko zapomnimo. Upam, da bi bil takšen pouk prioriteta vsem učiteljem.