Sanacijski ukrepi na območju spodnjega toka Velunje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
OŠ Gorica
Ida Preložnik, Urh Raško
Branka Mestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V severnem delu Velenjske kotline so vidne antropogene reliefne oblike, ki nastajajo zaradi izkopavanja lignita. Raziskovalno nalogo z naslovom »Sanacijski ukrepi na območju spodnjega toka Velunje« smo opravljali na ozemlju Gabrškega polja, vzpetine Ležen in ob potoku Velunja. Površje se intenzivno spreminja in izginja od leta 2013, ko je nastalo Gabrško jezero. Med raziskavo smo opazovali sanacijske posege na ugrezninsko prizadetem površju. Geodeti s Premogovnika Velenje sistematično z meritvami spremljajo to ozemlje. Prizadevajo si, da bo površje vsaj še pet let ostalo kopno, ne pa del povečanega Družmirskega jezera. Ugotovili smo, da so pred poglobljeno potočno strugo Velunje (kanjon) namenoma postavili pet kaskad, da se zmanjša hitrost pretoka. Na Ležnu so pred posedanjem terena leta 2016 izsekali gozd, odstranili humusno plast prsti in pričeli izvajati proti erozijske ukrepe, s katerimi preprečujejo odnašanje prsti zaradi naravnih in umetnih dejavnikov. Sanacijski ukrepi so strojno narejene terase, protierozijski jarki, kačni sistem kanalov. Spoznali smo, da ugrezninske razpoke in poseden teren na Gabrškem polju sanirajo po postopku rekultivacije – vnovična usposobitev, ureditev kmetijskega zemljišča. Skozi sedimentne plasti proda, peska, gline so izvrtali vrtine in namestili piezometre, s katerimi merijo nivo podtalnice. Z mobilnim 3D laserskim skenerjem smo posneli teren kaskad in izliv Velunje v Družmirsko jezero. Tema raziskovalne naloge je v Šaleški dolini aktualna.

Raziskovalna naloga:
Sanacijski ukrepi na območju spodnjega toka Velunje
PrenosOgled