Kako izbrati srednjo šolo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Livada
Alina Mustafić, Amra Mujdžić
Daniela Sajko

KAKO IZBRATI SREDNJO ŠOLO? Vsakdo bi pomislil, da je izbira srednje šole nekaj zelo enostavnega. Pa je temu res tako? Porodilo se nama je vprašanje, če imajo podobne težave tudi drugi učenci, saj je izbira srednje šole zelo pomembna. Pomembna odločitev je, saj odloča o našem življenju in naši službi. Ugotovili sva, da jih večina anketirancev že približno ve, na katero srednjo šolo se bo vpisala. Raziskovalna naloga tako govori o izbiri srednje šole in z dejavniki, ki so z izbiro povezani. Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali učenci 8. in 9. razreda na različnih osnovnih šolah že vedo, na katero srednjo šolo bi se vpisali ter njihova mišljenja in predlogi za tise, ki še ne vedo. Anketni vprašalnik sva izvedli na dveh velenjskih osnovnih šolah, in sicer na OŠ Livada Velenje in OŠ Mihe Pinterja Toleda Velenje. Podatke za preverjanje hipotez sva pridobili z anketnim vprašalnikom, ki sva ga izdelali v elektronski obliki. Le-ta pa je bil sestavljen iz desetih vprašanj.