Potopljene vasi v okolici Velenja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ Šalek
Benjamin Softić, Nik Repnik
Marko Moškotevc, Urh Ferlež

V nalogi sva se posvetila potopljenim vasem v okolici Velenja, to je Družmirju, Gaberkam, Pesju, Pleterju, Prelogam in Škalam. Pred nekaj desetletji so bile polne življenja, otroškega smeha in brezčasnih pogovorov med sosedi in prijatelji, a jih je žalostna usoda, povezana z ugrezanjem površja, zaradi intenzivnega rudarjenja spremenila v spomin in opomin, da se ljudje še bolj zavemo svoje minljivosti in konca. Z raziskovanjem sva začela ob začetku šolskega leta. Najprej sva zbrala ustrezno gradivo, večkrat sva obiskala Muzej Velenje in Knjižnico Velenje, nato sva oblikovala cilje in hipoteze vezane na nalogo. Zaradi epidemije in prekinitve šolanja sva že v jesenskih mesecih pripravila anketo. V času epidemije sva opravila praktični del naloge, v katerem sva opravila štiri intervjuje z ljudmi, ki so povezani z najino tematiko (Vera Pogačar, Gabrijela Rednak, Nataša Kopušar, Damijan Kljajić). Ob tem sva zbrala 82 anket, ki sva jih obdelala in z njimi potrdila oz. ovrgla najine hipoteze. Udeležila sva se tudi dveh razstav na temo potopljenih vasi (Tisto Pesje, ki ga ni več in Družmirje – nekoč je bila vas, zdaj je jezero).