Samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
medicina, sociologija
OŠ Gustava Šiliha
Zala Gril
Suzana Pustinek, Mateja Kunc

Epidemija novega koronavirusa je naša življenja postavila na glavo. Med drugim je bilo za hitro odkrivanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 v šolah uvedeno samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAGT). Samotestiranje je bilo sprva prostovoljno, kasneje pa je postalo obvezno za vse, ki ne izpolnjujejo pogoja PC (preboleli, cepljeni). V raziskavi so prostovoljci s samotestiranjem primerjali test, ki omogoča testiranje na osnovi sline, s testom brisa nosne votline. Podali so mnenje, da so test z vzorcem sline enostavneje izvedli in da je bil manj invaziven, izboljšati pa bi bilo treba razumljivost priloženih navodil. Z analizo ankete sem ugotovila, da se je prostovoljno testirala več kot polovica učencev predmetne stopnje. Starejši učenci so pred prvim testiranjem redko prosili za pomoč odraslo osebo, odrasli so jim tudi manj pogosto preverili rezultat testa. Kot najpogostejši razlog samotestiranja so učenci v anketi navedli zaščito starejših članov družine. V primeru pozitivnega testa so ostali doma in obvestili osebe, s katerimi so bili v stiku. Na osnovi predlogov za povečanje interesa za samotestiranje med osnovnošolci sem napisala pesmico, primerno za učence prve triade. Starejše učence pa k samotestiranju nagovarjajo stripi in majica s potiskom. Zaključim lahko, da samotestiranje pomembno prispeva k nadzoru širjenja okužbe, a je tudi polje, na katerem so se in se še bodo lomila kopja, vključujoč finančni in okoljski vidik, na katerega sem v raziskavi tudi sama opozorila.

Raziskovalna naloga:
Samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi
PrenosOgled