Ločevanje odpadkov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Gustava Šiliha
Ajla Dervišević, Urban Maretič
Damijan Vodušek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Za to raziskovalno nalogo sva se odločila, ker sva želela ugotoviti in razmisliti, kako bi lahko zmanjšali količino nepotrebne embalaže pri vsakdanjih opravilih in ali je le-te res tako veliko. Naloga se nanaša na temo, ki je blizu vsakemu od nas in je popolnoma vsakdanja, a je za prihodnost zelo pomembna. Preden sva začela raziskovati, sva si postavila hipoteze, ki sva jih kasneje ovrgla ali potrdila. Svoje podatke sva pridobila s tehtanjem embalaže za malico. Meritve sva izvajala mesec dni na OŠ Gustava Šiliha Velenje. Najin namen ni bil le zbrati podatkov in jih predstaviti širši javnosti, ampak tudi podati kakšno idejo in način, kako bi trenutno stanje lahko izboljšali. Med pisanjem naloge sva se večkrat vprašala, ali je toliko embalaže resnično potrebne. Ugotovila sva, da je embalaža prisotna vsak dan. Največ je embalaže iz papirja in plastike. Velik del embalaže iz papirja na šoli nadaljnjo uporabimo pri pouku tehnike in tehnologije, likovne umetnosti, na tehniških dneh, razredni stopnji in v oddelku podaljšanega bivanja. S tem zmanjšamo potrebo po nakupu materialov in tudi finančno privarčujemo. Plastično embalažo večinoma zavržemo. Enako velja za steklo in kovino, ki jo uporabimo v manjši meri. Rešitev okoljskih težav in zmanjševanja smeti vidiva v tem, da bi uporabljali trajno embalažo, enkratno embalažo pa bi poskusili zmanjšati oz. iskati uporabno vrednost kot material za izdelke. Kjer je volja, tam je pot.

Raziskovalna naloga:
Ločevanje odpadkov
PrenosOgled