Uporaba zaslonov med otroki in mladostniki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Šalek
Karin Ograjenšek
Vesna Švab
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Ljudje smo socialna bitja, ki se neprestano sporazumevamo. Najpogostejša oblika komunikacije je govor. Naprave z zasloni so danes prepoznavne kot močna orodja, ki ljudem omogočajo boljše življenje in jim krajšajo prosti čas. Ker smo v zadnjih letih priča velikemu porastu uporabe naprav z zasloni na vseh področjih življenja pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je posledica razvoja informacijsko -komunikacijske tehnologije in njene vpletenosti v življenje, sem se odločila, da naredim raziskavo z naslovom »Uporaba zaslonov med otroki in mladostniki«, saj me je zanimalo, kakšen odnos in mišljenje imajo o uporabi naprav z zasloni mlajši učenci ter kakšne so njihove navade. Pri tem sem uporabljala različne metode: kvantitativno raziskavo z anonimno anketo in kvalitativno metodo z opazovanjem ter študijo primera. Pri svojem delu sem sodelovala s Centrom za varnejši internet Safe.si in Centrom pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout.

Raziskovalna naloga:
Uporaba zaslonov med otroki in mladostniki
PrenosOgled