Zakaj in po kaj sploh v šolo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
pedagogika
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Zala Čremožnik, Tiara Štakne, Nika Imperl
Maja Ahtik Požegar

Vsak učenec ve, da v šoli ni vedno lepo. Pravzaprav se le malo otrok v šoli zabava in le redki so tisti, ki jim je učenje v veselje. A malokdo si zastavi vprašanje, zakaj je dejansko tako. Zakaj je šola tako dolgočasna in zakaj jo vsak dan z muko obiščemo, da nas včasih v šolo pripelje le misel na prijatelje, ki jih bomo tam videli? Zanimalo nas je, kaj bi učenci spremenili, zato smo pripravile spletni anketni vprašalnik za učence Osnovne šole Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj. Anketirale smo učence 8. in 9. razreda. Želele smo raziskati, kako učenci razmišljajo in zakaj bi sploh videli smisel v obiskovanju šole. Ugotovile smo, da mnogim učencem pomeni veliko, da imajo prijatelje, da se med odmori družijo. Vseh devet let bi se najraje učili geografijo, zgodovino in biologijo, največkrat na teden pa bi imeli športno. Najmanj pomembni oziroma uporabni predmeti se jim zdijo kemija in matematika ter angleščina in slovenščina. Želeli bi se učiti o ravnanju z denarjem in podjetništvu, med jeziki pa jim je najzanimivejša španščina. Presenetilo pa nas je, da bi kljub vsemu odporu želeli hoditi v šolo vsaj 4 dni na teden in da imajo ambicije na področju izobraževanja vsaj do univerze.