Druženje mladih in mladih po srcu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Nika Navodnik, Martina Roglšek
Špela Plavše

Popoldneve večkrat preživljava skupaj s svojimi starimi starši. Veliko se pogovarjamo, smejemo in krepimo medosebne odnose. Čas, ki ga preživimo s starimi starši, je lep in nepozaben. Nimajo pa vsi te možnosti. Kako pogosto pa se najini vrstniki sploh družijo s starejšimi? Kaj skupaj počnejo? Vse to so vprašanja, ki so se nama porajala pred izvedbo same naloge. V ta namen sva pregledali literaturo in izvedli raziskavo med najstniki. Anketirali sva učence od šestega do devetega razreda. Ugotovili sva, da ni velike razlike med anketiranimi, ki stanujejo s svojimi starimi starši, in tistimi, ki stanujejo drugje. Verjetno tudi zato, ker stari starši najinih sošolcev še niso visoke starosti in ne potrebujejo oskrbe v domovih. Kljub temu da nekateri stanujejo skupaj s starimi starši v isti hiši, se z njimi ne srečujejo vsak dan, temveč jih malo več kot polovica vidi večkrat na teden. Najstniki se s svojimi starimi starši dobro razumejo. Ko so skupaj, se največkrat pogovarjajo, radi jim pomagajo tudi pri opravilih. Večina najstnikov je navedla, da so jim stari starši za vzgled predvsem v delavnosti in poštenosti. Stari starši svoje vnuke večkrat odpeljejo na kakšen izlet. Več kot polovica najstnikov je mnenja, da se stari starši počutijo osamljeni. Meniva, da je čas, ki ga preživimo z dedki in babicami, lep in koristen. Želeli bi si, da bi imeli vsi otroci možnost kvalitetnega druženja s starejšimi oziroma, bolje rečeno, »mladimi po srcu«.