LEGO - orodje pri fiziki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Gustava Šiliha
Maj Jelen, Val Goter, Tilen Gril
Damijan Vodušek

Robotika je vsestransko področje; ni le uporabna, temveč je tudi zabavna. S to predpostavko smo se lotili fizike z vidika robotike. Našli smo enostaven fizikalni eksperiment, ki smo ga želeli popestriti. Namen naše raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako bi lahko pri fiziki uporabljali komplet LEGO Spike. Natančneje smo se opredelili na pospešeno gibanje. V ta namen smo izdelali klančino, na katero smo namestili pametno kocko LEGO s senzorjem na dotik. Kasneje smo drčo nadgradili še z motorjem, ki odpravi napake v meritvah. Napisali smo program, ki meri čas kotaljenja kroglice. Meritve grafično prikaže in naredi izračun na osnovi pridobljenih meritev, poleg tega naredi tudi matematični izračun pospeška, ki ga pričakujemo v »idealnem« okolju. Izračun temelji na naklonu pametne kocke, ta kot pa uporabimo v kotnih funkcijah za izračun teoretičnega pospeška. Prvi del raziskovalne naloge je bilo raziskovanje našega robota, njegovih zmožnosti, uporabnosti senzorjev in motorjev. Opazovali smo vsak senzor posebej glede na njegovo delovanje in natančnost. Drugi del je bil namenjen izdelku. Naredili smo robota, ki se pritrdi na klančino, ter izvajali poskuse z njim. Po opravljenih meritvah nam je program izračunal iz pridobljenih meritev potrebne fizikalne količine, nazadnje tudi pospešek. Izmerjeni (dejanski) pospešek smo tudi primerjali z izračunanim (teoretičnim) in ugotavljali razlike. Pri svojem delu smo se morali poglobiti v znanje fizike, ob tem pa smo se tudi zabavali.