Jezik, v katerem si najstniki dopisujejo po MSN-ju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
računalništvo, slovenski jezik in književnost
OŠ Polzela
Anja Silovšek, Tina Korošec
Mojca Cestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

MSN Messenger je med mladostniki priljubljen računalniški program in za komunikacijo ga uporablja večina najinih sošolcev. Opazovati sva začeli jezik, v katerem si dopisujemo, in postavilo se nama je raziskovalno vprašanje, katere so značilnosti tega novega, pogosto samo uporabnikom razumljivega jezika. Postavili sva hipoteze: - MSN Messenger je med mladostniki priljubljen in uporabljan program. - Ko mladi uporabljajo MSN Messenger, pišejo neknjižni jezik, t. i. msnjščino. - Uporabniki msnjščine uporabljajo razne krajšave in prevzete besede, predvsem iz angleščine. - Zaradi pogoste uporabe neknjižnega jezika in raznih krajšav učenci značilnosti le-tega večkrat uporabljajo tudi takrat, ko bi morali pisati knjižni jezik. Hipoteze sva potrjevali z metodo ankete in analize besedil uporabnikov MSN-programa. Ugotovili sva, da je MSN Messenger med učenci tretjega triletja zelo razširjen, ob uporabi le-tega večinoma pišejo neknjižni jezik in da lahko govorimo o taki imenovani msnjščini, jeziku, ki je prilagojen temu programu. Značilnosti tega jezika so: krajšave, nebesedni znaki (smeški), prevzete besede iz angleščine in fonetičen zapis slovenskih besed.

Raziskovalna naloga:
Jezik, v katerem si najstniki dopisujejo po MSN-ju
PrenosOgled