Mladi raziskovalci prejemniki plakete Mestne občine Velenje


13. 09. 2018 09:15:27

V sredo, 19. 9. 2018, ob 18. uri bo v veliki dvorani Doma kulture Velenje osrednja slovesnost ob prazniku Velenja in podelitev najvišjih občinskih priznanj. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, v okviru občinske slovesnosti,  vsako leto tradicionalno podeli županova priznanja, plakete in grbe Mestne občine Velenje. Plaketo Mestne občine Velenje med drugim prejme tudi gibanje Mladi raziskovali za razvoj Šaleške doline.

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline je bilo staro 35 let. Nastalo je v želji, da se mlade iz Šaleške doline vzpodbudi k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. Organizirano skrbijo za nadarjene učence, dijake, študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nova znanja in izkušnje … Doslej je 2640 mladih raziskovalcev izdelalo 1358 raziskovalnih nalog (587 osnovnošolskih, 746 srednješolskih in 25 študentskih nalog). Pri delu jim je pomagalo 1402 mentorjev in somentorjev.

S ponosom lahko rečemo, da je zgodba Mladih raziskovalcev Šaleške doline zgodba o uspehu. Želimo si, da bi ponujene aktivnosti vzpodbudile v posameznikih tisto pravo mero motivacije, ki bi jih pritegnila k raziskovalnemu delu in jim prinesla dobre in zanimive izkušnje ter osebno zadovoljstvo in ne nazadnje tudi reference, ki so v današnjem času vse pomembnejše.