Pravilnik o podeljevanju skulpture BERGMANDELJC


13. 02. 2024 07:50:41
Programski svet gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije je na 101. seji 18. 1. 2024 sprejel 
spremenjen Pravilnik o podeljevanju skulpture Bergmandeljc. Rok za oddajo predlogov je 20. februar 2024.


Priloge: