Oddaja povzetka in fotografije


01. 02. 2022 14:04:04

Bliža se rok za oddajo povzetka in slike, ki je petek, 4. februar 2022. Avtorji in mentorji ste že prejeli uporabniško ime in geslo, s katerim na povezavi http://mladiraziskovalci.scv.si/sistem/ oddate povzetek raziskovalne naloge in fotografijo. Za OŠ oddajo povzetek in sliko mentorji, za SŠ to naredite avtorji sami.

Oddani povzetek, naj obsega polovico strani A4 formata (do 1500 znakov), naj bo lektoriran, saj je objavljen na spletni strani in v Zborniku. Fotografija naj bo v digitalni obliki, v formatu JPEG (JPG). Da bi imeli pri pripravi fotografij čim manj težav, vam v prilogi pošiljamo še nekaj navodil oz. priporočil.

Glede na to, da se trenutno roki in termini za državno srečanje ne bodo spreminjali, ostaja rok za oddajo raziskovalne naloge 2. marec 2022, javne predstavitve pa bodo med 14. in 16. marcem 2022. Tisti, ki boste oddali povzetek in fotografijo, boste imeli še Seminar z delavnico o javnem nastopanju (o terminu in izvedbi boste še obveščeni).
Na spletni strani https://mladiraziskovalci.scv.si/raziskovalne so objavljene prijavljene raziskovalne naloge. Prosimo vas, da preverite ustreznost naslova, področja, teme, … in mi v primeru kakšnih sprememb, to čim prej sporočite, da ustrezno popravimo. Hvala.

Uspešno delo vam želimo!


Priloge: