Osnovnošolske naloge

Elektrofilterski pepel kot uporabna sekundarna surovina

Avtor:
Vasja Čretnik

Mentor:
Ivan Ribič

Gospodarske in družbene pridobitve mojega kraja v obdobju prve petletke

Avtor:
Člani zgodovinskega krožka

Mentor:
Metka Ucman Sirc
Jože Hudales

Graditev ljudske oblasti od Kočevskega zbora do prve ustave - KLO Šentilj pri Velenju

Avtor:
Člani zgodovinskega krožka

Mentor:
Metka Ucman Sirc

Letnik