Srednješolske naloge

Allium test za ugotavljanje strukturnih kromosomskih aberacij na čebuli Allium ascalonicum (L.)

Avtor:
Saša Turnšek
Judita Špoljar

Mentor:
Cvetka Ribarič Lasnik

Arheološka topografija Zavodenj

Avtor:
Mojca Bajec
Zorica Blagotinšek

Mentor:
Tone Ravnikar

Arterijska hipertenzija

Avtor:
Tanja Hribar
Brigita Kropušek

Mentor:
Nada Hribar

Čiščenje odpadnih emulzij na območju občine Velenje

Avtor:
Vojko Toman
Blaž Barborič

Mentor:
Alojz Maček

Čiščenje odpadnih voda Šaleške doline

Avtor:
Helena Korošec
Mojca Camloh

Mentor:
Vilma Fece
Tomo Sunarič

Digitalni spektrograf

Avtor:
Matej Trampuš
Simon Kumer

Mentor:
Miroslav Trampuš

Fleksibilni obdelovalni sistem

Avtor:
Vojko Ozimic

Mentor:
Albin Vrabič
Primož Golob

Geomehanska spremljava odkopavanja etaže k. + 130 sr-a v jami Škale

Avtor:
Denis Kavčič

Mentor:
Matjaž Meža

Gibanje v ravnini s pomočjo računalnika

Avtor:
Rok Arzenšek
Robi Juhart

Mentor:
Karel Juhart
Simon Zajc

Izvori hidrotermalnih vod

Avtor:
Marko Milešič
Franci Hribar

Mentor:
Mateja Klemenčič

Letalstvo 2. svetovne vojne in njegov pomen

Avtor:
David Geršak

Mentor:
Damijan Kljajič

Metode za reševanje sistemov linearnih enačb in zahtevnost njihove računalniške realizacije

Avtor:
Mojca Zazula

Mentor:
Miran Ravnjak
Damjan Zazula

Mladinske subkulture

Avtor:
Simon Hernaus
Nenad Miletič

Mentor:
Darinka Vrabič

Možnosti priprave in prodaje velenjskega lignita za široko potrošnjo

Avtor:
Robert Palinkaš
Borut Pušnik

Mentor:
Boris Salobir

O modernem načinu govora

Avtor:
Lea Zore
Marko Mandič

Mentor:
Sonja Hudej

Počitniško delo in izpolnjevanje angleškega jezika v Veliki Britaniji

Avtor:
Daša Oštir
Kajetan Čop

Mentor:
Nada Naglič Zore

Pokrajinski odnosi med prebivalstvom in nadmorsko višino

Avtor:
Slavko Lenart

Mentor:
Marko Primožič

Program za vodenje zalog in izračun bilance

Avtor:
Darko Hriberšek
Andrej Štrancar

Mentor:
Aleš Hrovat

Rozete na tramovih kmečkih hiš

Avtor:
Rok Poles

Mentor:
Tone Ravnikar

Samotne kmeije v Zavodnjah

Avtor:
Barbara Hudournik

Mentor:
Alenka Šalej

Sprememba ph vrednosti reke Pake po pritoku iz Velenjskega jezera

Avtor:
Norman Boh

Mentor:
Boris Salobir

Trgovine in gostilne v Velenju in Stari vasi

Avtor:
Nada Mihelec

Mentor:
Jože Hudales

Velenjska deponija pepela in njen vpliv na okolje

Avtor:
Jaka Dolenc
Matej Pirtovšek

Mentor:
Marko Primožič

Vitamin C v krompirju

Avtor:
Zalika Klemenc
Božena Delčnjak

Mentor:
Tanja Pirtovšek

Vpliv cestnega prometa na degradacijo okolja v mestu Velenje

Avtor:
Andrej Glinšek
Mitja Gregorič

Mentor:
Mira Sajko

Vpliv onesnaženega zraka v Šaleški dolini in okolici na epifitske lišaje

Avtor:
Jelka Temnik
Simona Časl

Mentor:
Cvetka Ribarič Lasnik

Zaslonski grafični editor za simulacijski program Tutsim

Avtor:
Boris Balant

Mentor:
Milan Meža

Letnik