Srednješolske naloge

Basic v strojništvu

Avtor:
Igor Razbornik
Andrej Golobinek

Mentor:
Albin Vrabič

Etnološka podoba čebelarstva v občini Velenje

Avtor:
Zinka Balant
Bernarda Veternik
Damjana Grobelnik
Mija Žagar

Mentor:
Mira Preložnik

Govor Strojne

Avtor:
Darja Krejan

Mentor:
Marija Klemenšek

Gozdno gospodarstvo na Ljubnem in njegovi okolici

Avtor:
Roman Kumprej

Mentor:
Danica Ževart

Informativna sredstva in oblike obveščanja v občini Velenje

Avtor:
Dora Tertinek

Mentor:

Izračun in konstrukcija polžnega prenosa za mikser

Avtor:
Silvo Kotnik
Anton Plazar
Uroš Drev
Franc Pesjak

Mentor:
Janez Mihič

Jezik tednika Naš čas

Avtor:
Borut Petrič
Andrej Zdovc

Mentor:
Marija Klemenšek

Krajevni ljudski odbor Pesje (1945 - 1947)

Avtor:
Ksenija Ričko
Marjeta Poznič

Mentor:
Gvido Stres

Ljudsko pravo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu

Avtor:
Rudi Horvat

Mentor:
Danica Ževart

Ljudsko zdravilstvo v Mislinji

Avtor:
Nives Kelemen

Mentor:
Danica Ževart

Medsebojna pomoč v vasi Dolič

Avtor:
Peter Pogladič

Mentor:
Danica Ževart

Mikroračunalnik in eksperimentalno delo v šoli

Avtor:
Urban Kordeš

Mentor:
Franc Rogan

Mladi v KS Konovo pri Titovem Velenju

Avtor:
Boris Kremer
Marjan Orličnik

Mentor:
Danica Ževart

Nabiralništvo v Doliču

Avtor:
Drago Pavlič

Mentor:
Danica Ževart

Način življenja na preseljeni in preusmerjeni kmetiji v okolici Titovega Velenja

Avtor:
Peter Jevšenak

Mentor:
Danica Ževart

Nekoč je bilo jezero - Gustav Šilih

Avtor:
Gordana Lah
Ajda Prislan

Mentor:
Andreja Gumzej

Perspektive turističnega razvoja v občini Velenje

Avtor:
Darja Pristovšek

Mentor:
Gustl Tanšek

Počitniške hišice v občini Velenje

Avtor:
Urša Šmid
Polona Kogoj

Mentor:
Danica Ževart

Pravna etnologija na Lešah pri Prevaljah med obema vojnama

Avtor:
Janez Zorman

Mentor:
Danica Ževart

Pravna etnologija v KS Ravne pri Šoštanju

Avtor:
Alojz Hleb

Mentor:
Danica Ževart

Prazniki v Šaleku

Avtor:
Ciril Špital

Mentor:
Danica Ževart

Prehrana v Doliču

Avtor:
Simon Ring

Mentor:
Danica Ževart

Primerjava porabe energije na plinskih štedilnikih pri različnih vrstah posode

Avtor:
Robert Polšak
Jože Katanec
Simon Zajc
Branko Krajnc
Jože Sovič
Primož Jandrok

Mentor:
Janez Mihič
Alojz Barborič

Računalnik v izobraževanju

Avtor:
Jože Šket
Sašo Orešnik
Mitja Čretnik
Matjaž Terglav
Toni Pogačar

Mentor:
Maksimiljan Breznik

Raziskava in realizacija uporabe dodatnega rom-polnilnika za mikroračunalnik s procesorjem 6502

Avtor:
Rok Vižintin
Matej Veršec

Mentor:
Artur Mravlje

Rojstvo in poroka v Plešivcu pri Titovem Velenju

Avtor:
Peter Pustatičnik

Mentor:
Danica Ževart

Samomori v Velenju

Avtor:
Jolanda Rogelšek

Mentor:
Zlata Zevnik

Socialna struktura dijakov na Centru srednjih šol v Titovem Velenju

Avtor:
Romana Leskošek

Mentor:
Zlata Zevnik

Sosedski odnosi v KS desni Breg v Titovem Velenju

Avtor:
Marjeta Poznič
Ksenija Ričko

Mentor:
Danica Ževart

Stavka v tovarni usnja Šoštanj leta 1935

Avtor:
Mojca Ferk

Mentor:
Gvido Stres

Stili oblačenja pri učencih na Centru srednjih šol v Titovem Velenju

Avtor:
Margit Korpnik
Jelka Lesnik

Mentor:
Danica Ževart

Strokovni izrazi v mojem bodočem poklicu

Avtor:
Mateja Rojc
Marija Štorgel

Mentor:
Marija Klemenšek

Subjektivni odnos učencev do usmerjenega izobraževanja

Avtor:
Nadja Koželj
Uroš Kranjc

Mentor:
Slavko Hozjan

Uporaba elektrofilterskega pepela za izdelavo plinobetonov

Avtor:
Vesna Gams

Mentor:
Ivan Ribič

Živinoreja (Završe)

Avtor:
Tone Rošer

Mentor:
Danica Ževart

Letnik