Študentske naloge

Kmečki turizem v Šaleški dolini

Avtor:
Lidija Matijec

Mentor:
Lujo Polanec

Obveznosti RLV do rudarskih oškodovancev v družbeni in zasebni lasti

Avtor:
Beata Kanduti
Romea Kanduti

Mentor:
Srečko Gračner

Sušilec filmov in fotografij

Avtor:
Evgen Lojen

Mentor:

Letnik