Srednješolske naloge

Alternativna medicina (zdravilne rastline in akupresura)

Avtor:
Tomaž Leskovšek
Danilo Pungertnik

Mentor:
Milan Meža

Biološka analiza reke Pake

Avtor:
Goran Pipuš
Boštjan Pokorny

Mentor:
Alenka Drev

Čisti alternativni viri energije

Avtor:
Stanko Kaudik
Milan Hudin
Stojan Razbornik

Mentor:
Drago Rehar
Srečko Podveržen

Edward Albee and the theatre of the absurd

Avtor:
Valentina Prevolnik

Mentor:
Dragica Letonje

Ekologija in odpepeljevanje

Avtor:
Stanko Prevalnik
Jože Pikl
Miran Beškovnik
Peter Aristovnik

Mentor:
Boris Salobir

Ekspertni sistem za kemijo

Avtor:
Andrej Koklič

Mentor:
Milan Meža

Folklora z obrobij Mislinjske doline

Avtor:
Mateja Hudolist

Mentor:
Anica Meh

Geološka zgradba Šaleške doline in posledice človekovega posega v naravno okolje

Avtor:
Andrej Štimulak
Marko Fajič

Mentor:
Mateja Štajner

Izgradnja komunikacijskega modula v slovenskem jeziku do dane podatkovne baze v jeziku Turbo prolog

Avtor:
Marko Robnik

Mentor:
Milan Meža

Kemijska in mikrobiološka analiza iztokov Šaleških jezer

Avtor:
David Čelofiga
Vasja Čretnik

Mentor:
Rudi Ramšak

Konstruiranje kotnih zvarov

Avtor:
Igor Guštin

Mentor:
Albin Vrabič

Ljudje na robu družbenega prostora v luči rastočega življenjskega standarda v občini Velenje

Avtor:
Matjaž Černovšek

Mentor:
Frida Končan

Mala hidroelektrarna na Paki v Doliču

Avtor:
Franci Vovk

Mentor:
Boris Salobir

Odkopna metoda in separiranje premoga v Rudniku premoga Laško

Avtor:
Matej Prosenc

Mentor:
Boris Salobir

Optimiranje rezanja koluta pločevine na trakove

Avtor:
Bojan Brešar
Tomaž Tekavec
Jerica Rihter
Marija Menih
Mirna Macur
Peter Jevšenak

Mentor:
Andrej Kuzman

Platonovo umevanje ljubezni in problem homoseksualnosti v sodobni družbi

Avtor:
Andreja Katič
Gordana Lah

Mentor:
Darinka Vrabič

Površinski odkopi v okolici Velenja - peskokop Paka

Avtor:
Danilo Kašnik
Sašo Ovniček
Jože Borovnik

Mentor:
Boris Salobir

Preračun soležnih zvarov

Avtor:
Vojko Šinigoj

Mentor:
Albin Vrabič

Preračun zobnikov

Avtor:
Marjan Kukovec

Mentor:
Albin Vrabič
Igor Razbornik

Prikaz tridimenzionalnega prostora

Avtor:
Milena Ledinek

Mentor:
Albin Vrabič
Igor Razbornik

Robot s štirimi prostostnimi stopnjami

Avtor:
Jure Šafarič
Peter Ramšak
Marko Jovan
Blaž Podgoršek

Mentor:
Djordje Atanackov

Rudnik rjavega premoga Senovo

Avtor:
Tomaž Čerin
Boris Budački
Blaž Mirt

Mentor:
Boris Salobir

Sestavljanje obremenitve

Avtor:
Matjaž Kovač

Mentor:
Albin Vrabič
Igor Razbornik

Sokrat in ugovor vesti

Avtor:
Tanja Bole
Tatjana Ferder
Brigita Meh

Mentor:
Darinka Vrabič

Sprichwoerter - gefluegelte worte

Avtor:
Darja Rutnik
Andreja Podmiljšak

Mentor:
Francka Stres

Tehnologija odkopavanja v Rudniku lignita Velenje

Avtor:
Mitja Purnat
Mitja Holešek
Božo Ovčar

Mentor:
Boris Salobir

Verifikacija in opis digitalnih sistemov z logičnim jezikom Turbo prolog

Avtor:
Danilo Pungertnik
Tomaž Leskovšek

Mentor:
Milan Meža

Zgodovina Slovenj Gradca in okolice

Avtor:
Simona Pogorelčnik

Mentor:
Majda Hudovernik

Zgodovinski oris razvoja strojništva v Centru srednjih šol Titovo Velenje

Avtor:
Ksenija Juršnik
Alenka Krajnc

Mentor:
Cvetka Bovha

Letnik