Srednješolske naloge

Avtomatizacija črpališča v rudniku

Avtor:
Jure Miser
Mitja Brvar
Matej Šuler

Mentor:
Srečko Podveržen

Bivša železnica Velenje - Dravograd

Avtor:
Irena Vipavc
Lidija Tekavc

Mentor:
Franc Mlinar

Cerkvena umetnost v Šaleški dolini

Avtor:
Nika Lalek
Maja Chromy

Mentor:
Marjana Gmajner Korošec
Rok Poles

Elektronski metronom

Avtor:
Sergej Natlačen
Sebastjan Videc

Mentor:
Uroš Sonjak

Koncept instalacijskih mrež v 21. stoletju

Avtor:
Gregor Bukovec
Niko Potočnik
Vladimir Brajer

Mentor:
Srečko Podveržen
Uroš Sonjak

Koncept sodobnega doma - klimatizacija rastlinjaka

Avtor:
Boštjan Beršnjak
Tadej Novak
Robi Domadenik

Mentor:
Srečko Podveržen
Uroš Sonjak
Vlado Ahtik

Koncept sodobnega doma - regulacija temperature v hiši

Avtor:
David Dedič
Tomaž Rotovnik
Mitja Dolinar
Ljubiša Stojanovič

Mentor:
Srečko Podveržen
Uroš Sonjak
Vlado Ahtik

Merjenje akustike prostora s pomočjo računalnika

Avtor:
Robert Rezoničnik
Mitja Zorko
Boštjan Stražar

Mentor:
Darko Lihteneker

Potujoči svetlobni zapis

Avtor:
Zoran Lazarevič
Oto Kac
Jože Tasič

Mentor:
Srečko Podveržen
Uroš Sonjak

Regulacija števila vrtljajev asinhronskega motorja

Avtor:
Damir Šmid
Marko Kresnik
Marko Špička
Darko Goršek

Mentor:
Srečko Podveržen

Spektroskopija beta

Avtor:
Boštjan Lenart

Mentor:
Miroslav Trampuš

Strmina za ugotavljanje koeficienta trenja

Avtor:
Rajko Purnat
Ivan Torej
Svetozar Rakita
Klavdija Šeruga
Sebastjan Črešnovar

Mentor:
Kristina Pšeničnik
Srečko Podveržen
Uroš Sonjak

Šaleška geološka transferzala

Avtor:
Tadej Vodušek
Damjan Hann

Mentor:
Mateja Klemenčič

Tridimenzionalni vid

Avtor:
Aleksander Krucken
Robert Murko

Mentor:
Miroslav Trampuš

Učinkovitost lovnega debla za lovljenje lubadarja v primerjavi z ulovom v lovno past

Avtor:
Nataša Sirc

Mentor:
Ivan Kolar

Zgodovinski razvoj osnovne šole Dolič od nastanka 1881

Avtor:
Natalija Pogorevc
Nevenka Kamenik

Mentor:
Zlata Zevnik

Žrtve II. svetovne vojne v KS Škale

Avtor:
Zalika Tisnikar
Urška Praunseis

Mentor:
Damijan Kljajič

Letnik