Študentske naloge

Preračun kotalnih ležajev s pomočjo računalnika

Avtor:
Tomaž Berločnik

Mentor:
Igor Razbornik
Albin Vrabič

Preračun zvez pest z gredjo

Avtor:
Tomaž Berločnik

Mentor:
Igor Razbornik
Albin Vrabič

Statični preračun paličja

Avtor:
Tomaž Svetina

Mentor:
Igor Razbornik
Albin Vrabič

Letnik