Srednješolske naloge

Daljinsko krmiljenje s pomočjo gsm-telefona

Avtor:
Ciril Golob
Matej Njegovec

Mentor:
Simon Muha
Zvone Cencen

Ekonomska politika težje zaposljivih

Avtor:
Barbara Kališnik
Marija Cesnik

Mentor:
Ivan Voršnik
Marjana Rogel Peršič

Ekonomska problematika pri odvisnikih z drogami

Avtor:
Marko Gracelj

Mentor:
Ivan Voršnik
Marjana Rogel Peršič

Ekonomska upravičenost športne vzgoje

Avtor:
Mateja Brišnik

Mentor:
Ivan Voršnik
Vojko Tovornik

Ekonomski vpliv alkoholizma pri mladih

Avtor:
Mitja Jesenšek

Mentor:
Ivan Voršnik
Marjana Rogel Peršič
Biljana Milankovič

Gospodarski pomen ohranjanja kulturne dediščine

Avtor:
Vesna Golob

Mentor:
Ivan Voršnik
Sonja Sušin

Gostišča Štorman in njihova organizacija dela

Avtor:
Olga Slapnik

Mentor:
Ivan Voršnik
Antonija Jakop
Milica Štorman

Grafični izenačevalnik

Avtor:
Klemen Verdnik

Mentor:
Zvone Cencen

Krmiljenje procesov s pomočjo osebnega računalnika

Avtor:
Roman Venko

Mentor:
Zvone Cencen

Kulturna dediščina in turizem v Mislinji

Avtor:
Petra Jeromel

Mentor:
Ivan Voršnik

Mini radijski sistem

Avtor:
Evgen Jamnikar

Mentor:
Uroš Sonjak

Mobilni robot

Avtor:
Tomaž Juvan
Tadej Tacer

Mentor:
Simon Muha
Zvone Cencen

Nadaljnje izobraževanje dijakov Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti in Poklicne in tehniške strojne šole

Avtor:
Mateja Štober
Uroš Lipičnik
Milijana Todorović

Mentor:
Marija Kuster Kortnik

NLP, večna uganka

Avtor:
Petra Movh
Katja Švarc

Mentor:
Peter Jevšenak

Nogomet - ali se zemlja še vedno vrti okoli sonca?

Avtor:
Luka Steiner

Mentor:
Ivan Jovan
Janko Lukner

Notranja razsvetljava prostorov Šolskega centra Velenje

Avtor:
Darian Murković
Aleš Mijatović
Andrej Božnik

Mentor:
Simon Konečnik
Cvetko Fendre

Operacijski sistemi

Avtor:
Gregor Jelenc

Mentor:
Uroš Sonjak

Osveščenost ljudi o pravilnem rokovanju z odpadnimi zdravili

Avtor:
Lea Vodušek
Katarina Golob

Mentor:
Mirjana Belak

Plačevanje šolnine in vpliv plačevanja šolnine na učni uspeh

Avtor:
Gregor Čokl

Mentor:
Ivan Voršnik
Marjana Rogel Peršič

Pojavljanje kačjih pastirjev glede na različne ekološke niše na brežinah Velenjskega in Škalskega jezera

Avtor:
Alijana Pivko Kneževič

Mentor:
Anita Malovšek
Erika Glasenčnik

Razlika med rednim in izrednim šolanjem ekonomsko-komercialnega tehnika

Avtor:
Erika Planovšek
Emanuela Mijajlović
Nuša Lilija

Mentor:
Lijana Martinc
Lidija Črnko

Razvoj regulacij

Avtor:
Denis Preskar
Lucijan Guzej

Mentor:
Simon Muha

Satelitska navigacija - GPS

Avtor:
Matej Linasi
Jure Stres

Mentor:
Andrej Obu

Sociološki vpliv sežiganja kostne moke na prebivalce Šaleške doline

Avtor:
Marjeta Krajcer
Martina Čujež

Mentor:
Marjana Rogel Peršič

Sonce - vir energije 21. stoletja

Avtor:
Tomaž Rakovnik
Gregor Globačnik
Danijel Šuper

Mentor:
Miroslav Paškvan
Simon Muha

Študij na daljavo

Avtor:
Edita Delić
Mojca Pogladič

Mentor:
Lijana Martinc
Lidija Črnko

Turistični vodič po Šaleški dolini

Avtor:
Marjana Zagorc
Miha Pušnik

Mentor:
Matej Jenko
Miran Papež

Vhodno-izhodni krmilnik naprav za računalnik

Avtor:
Ivan Cevzar

Mentor:
Miran Zevnik
Uroš Sonjak

Vpliv genetske variabilnosti na diabetično retinopatijo pri sladkorni bolezni tipa 2

Avtor:
Klemen Steblovnik

Mentor:
Borut Peterlin
Danijel Petrovič

Zaposlovanje mladih v Šaleški dolini

Avtor:
Rok Potisek
David Švener

Mentor:
Ivan Voršnik
Marjana Rogel Peršič

Življenje šoštanjskih usnjarjev med I. in II. svetovno vojno

Avtor:
Matjaž Verbič

Mentor:
Jožica Razbornik Kukovičič

Letnik