Osnovnošolske naloge

Uporaba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev z geografskega vidika varstva okolja na Paškem Kozjaku

Avtor:
Zalika Tisnikar
Katjuša Tisnikar
Manja Šalamon
Nataša Drev
Gorazd Pavčnik

Mentor:
Stanislava Borovšak

Ženske pravice in abortus

Avtor:
Sunčana Šegota
Lucija Cirar

Mentor:
Marija Vodovnik

Letnik