Srednješolske naloge

Bolnica Topolšica skozi čas

Avtor:
Dominika Drev
Mojca Ošep

Mentor:
Cvetka Bovha

Cerkvena umetnost v Šaleški dolini

Avtor:
Nika Lalek
Maja Chromy

Mentor:
Marjana Gmajner Korošec
Rok Poles

Cerkvene bratovščine in društva v župniji Šoštanj

Avtor:
Lea Štancar
Majda Golob

Mentor:
Tone Ravnikar

Določanje strupenosti v odpadni vodi po Offhausovi metodi

Avtor:
Klavdija Šlehta
Edi Ermenc

Mentor:
Mojca Bole

Fotografija javnih spomenikov v Velenju po letu 1945

Avtor:
Jerneja Grebenšek
Polona Ružić

Mentor:
Milena Koren Božiček

Huda luknja

Avtor:
Džoni Kočivnik

Mentor:
Mateja Klemenčič

Količine v mehaniki

Avtor:
Mitja Rudolf

Mentor:
Karel Juhart
Igor Razbornik

Korozijska obstojnost kovinskih materialov v poliolu in v zmesi poliola s potisnimi sredstvi

Avtor:
Tina Jerabek
Maja Tepej

Mentor:
Nevenka Požun

Meteorski roj perzeidov 1993

Avtor:
Mihaela Triglav

Mentor:
Miroslav Trampuš
Andrej Mohar

Množični fanatizem

Avtor:
Klavdija Šipuš
Matej Marošek
Rok Švigelj

Mentor:
Darinka Vrabič

Napake analogno-digitalnega (A/D) in digitalno-analognega (D/A) pretvornika

Avtor:
Uroš Merc
Marko Poličnik

Mentor:
Djordje Atanackov

Odnos prebivalcev KS Škale do pojavov onesnaževanja njihovega življenskega prostora

Avtor:
Katjuša Tisnikar
Zalika Tisnikar

Mentor:
Stanislava Borovšak

Orgle v župniji Sv. Mihaela

Avtor:
Barbara Sevšek

Mentor:
Ema Zapušek

Programski virusi

Avtor:
Janez Žemva
Andrej Strahovnik

Mentor:
Borut Korenjak

Računalniški prikaz osnov geometrije in nastanek evolventnega ozobja

Avtor:
Aleš Iršič

Mentor:
Karel Juhart
Igor Razbornik

Statični preračun določenih nosilcev

Avtor:
Matej Korošec

Mentor:
Karel Juhart
Igor Razbornik

Statika - osnovni pojmi

Avtor:
Borut Hrženjak

Mentor:
Karel Juhart
Igor Razbornik

Uklon

Avtor:
Marko Klinc

Mentor:
Karel Juhart
Tomaž Berločnik

Uporaba HT kompozitov v športu

Avtor:
Matej Navodnik
Slavko Tičič

Mentor:
Janez Navodnik

Vpliv rastnih dejavnikov na okoreninjanje potaknjencev

Avtor:
Nataša Jeraj
Barbara Šoba

Mentor:
Darinka Mravljak

Vsebnost fotosintetskih pigmentov v iglicah smreke Picea abies (L) Karsten na različnih rastiščnih pogojih

Avtor:
Mihela Krivec
Špela Turk

Mentor:
Cvetka Ribarič Lasnik

Zagon in regulacija 3-faznega asinhronskega motorja s krmilnika

Avtor:
Mirko Robida
Boštjan Barl

Mentor:
Ciril Zdovc
Boštjan Lilija

Zagon in regulacija enosmernih motorjev

Avtor:
Damjan Rozoničnik

Mentor:
Ciril Zdovc
Boštjan Lilija

Letnik