Osnovnošolske naloge

Ali je res tako, kot izgleda

Avtor:
Nika Marðetko

Mentor:
Mija Žagar

Cepelin

Avtor:
Valerija Vezočnik

Mentor:
Bernarda Predovnik
Andreja Zupan

Domača obrt v občini Šmartno ob Paki v 20. stoletju

Avtor:
Aljaž Zajamšek

Mentor:
Marija Vodovnik

Ekološka osveščenost prebivalcev Šaleške doline

Avtor:
Ivan Talajić

Mentor:
Kata Laštro Talajić

Gibanje potencialov v občini Šoštanj

Avtor:
Sabina Skornšek

Mentor:
Boris Plamberger

Izdelava spletnih strani OŠ Gustava Šiliha

Avtor:
Jernej Rus
Matej Nahtigal
Miha Rebernik

Mentor:
Nedeljko Grabant
Iztok Osredkar

Jadralno padalstvo

Avtor:
Laura Jeromel

Mentor:
Bernarda Predovnik
Andreja Zupan

Kdor poje, slabo ne misli

Avtor:
Matic Boršnak

Mentor:
Marija Vodovnik

Ko bom velik/a, bom...

Avtor:
Tanja Bačovnik
Mateja Trap

Mentor:
Jelka Peterlin

Mladi in mediji

Avtor:
Danijela Tamše
Tjaša Krušnik
Špela Sušec

Mentor:
Alenka Meža Hrovat

Moj prijatelj radio

Avtor:
Amela Sadiković
Nina Pečovnik

Mentor:
Jelka Repenšek

Mortaliteta beloprsnega ježa (Erinaceus concolor Martin) na cestah mesta Velenje

Avtor:
Mirjam Turner
Tjaša Zajc

Mentor:
Anita Malovšek

Očala - nuja, nadloga ali mora?

Avtor:
Katarina Cvikl
Maja Knez

Mentor:
Irena Rošer

Od voza do kočije

Avtor:
Ema Ilešič
Tamara Pikl

Mentor:
Bernarda Predovnik
Andreja Zupan

Odnos mladih do gorništva in pohodništva

Avtor:
Ajda Jezernik

Mentor:
Branka Mestnik

Osvajalke "nekoristnega sveta"

Avtor:
Maruša Kotnik

Mentor:
Jelka Flis

Pasji iztrebki v MO Velenje

Avtor:
Katja Talajić
Elvisa Taletović

Mentor:
Kata Laštro Talajić

Položaj učencev in njihovo vključevanje v delo šolske skupnosti

Avtor:
Alja Martinjak
Tina Uranjek
Ana Glinšek

Mentor:
Dragica Kralj

Poraba in primerjava zdravila za samozdravljenje v Šaleški dolini med občinami Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki

Avtor:
Anja Kirn

Mentor:
Nataša Ignatov

Predelava odpadnih jedilnih olj in uporaba njihovih produktov

Avtor:
Sanja Kovačević
Denis Kutnjak

Mentor:
Liljana Lihteneker
Karmen Grabant

Prehrana šolarjev Šoštanjske občine

Avtor:
Tjaša Kolenc
Ana Preglav
Nejc Pudgar

Mentor:
Anica Pudgar

Probiotični jogurt

Avtor:
Renata Bejić
Gal Fidej
Vita Lesnjak
Deja Škerjanc

Mentor:
Simona Skornšek

Prosti čas - kako ga v Šoštanju preživljajo osnovnošolci (od 9. do 15. leta)

Avtor:
Anita Kotnik

Mentor:
Boris Plamberger

Različnost - pot k drugačnemu

Avtor:
Maruša Tamše
Tina Primožič

Mentor:
Damjana Modrijan
Irena Sobočan

Sejmi v Braslovčah

Avtor:
Špela Kumer
Denis Omladič

Mentor:
Bernarda Predovnik
Andreja Zupan

Svetlobno onesnaževanje v naši dolini

Avtor:
Teja Arzenšek
Martina Miklavžin

Mentor:
Jožica Jurko

Športna aktivnost učencev šestega razreda velenjskih osnovnih šol v času letnih počitnic

Avtor:
Jan Škoberne

Mentor:
Cveto Petek

Tako sem ga pa jaz špičil

Avtor:
Dejan Brglez
Goran Obradović

Mentor:
Jelka Repenšek

Trgovina moje prababice

Avtor:
Maja Rančigaj

Mentor:
Bernarda Predovnik
Andreja Zupan

Uporaba sončnih celic v Kamniških in Savinjskih Alpah

Avtor:
Bojana Novak
Petra Laznik
Anita Čulk

Mentor:
Marija Ažman

Vpliv angleščine na govorico osnovnošolcev OŠ Gustava Šiliha

Avtor:
Maja Ivanuša
Branka Lončar
Larisa Tunjić

Mentor:
Andreja Majcen Mrkonjić
Renata Škodnik

Vpliv temperature na učinek čiščenja jamskih voda

Avtor:
Niko Lah
Nejc Lenart

Mentor:
Liljana Lihteneker
Mojca Bole

Zakaj je včasih težko biti najstnik?

Avtor:
Sandra Laznik

Mentor:
Tatjana Jelen

Letnik