Srednješolske naloge

Kmečki običaji v krajevni skupnosti Plešivec pri Titovem Velenju

Avtor:
Peter Pustatičnik

Mentor:
Danica Ževart

Mednacionalni odnosi v Titovem Velenju

Avtor:
Mojca Kaš
Jolanda Kreslin

Mentor:
Danica Ževart

Način življenja kmečke in rudarske družine v Podkraju pri Titovem Velenju

Avtor:
Milena Ževart

Mentor:
Danica Ževart
Jože Hudales

NC stroji in računalniško podprto konstruiranje

Avtor:
Igor Razbornik
Branko Debeljak

Mentor:
Albin Vrabič

Prva petletka v Velenju (1947 - 1951)

Avtor:
Romana Leskošek

Mentor:
Jože Hudales

Sosedski odnosi na Ljubljanski cesti v Titovem Velenju

Avtor:
Mija Žagar
Damjana Grobelnik

Mentor:
Danica Ževart

Sosedski odnosi v KS Konovo pri Titovem Velenju

Avtor:
Marjan Orličnik
Boris Kremer

Mentor:
Danica Ževart

Steljeraja na Koroškem nekoč in danes

Avtor:
Janez Zorman

Mentor:
Danica Ževart

Šestojanuarska diktatura

Avtor:
Igor Kršinar
Radovan Cerjak

Mentor:
Andrej Medič

Uporaba mikroračunalnikov pri izobraževanju v osnovnih šolah

Avtor:
Urban Kordeš

Mentor:
Franc Rogan

Vpliv različnih akceleratorsko-iniciatorskih sistemov na kinetiko utrjevanja nenasičene poliestrske smole in na lastnosti laminatov

Avtor:
Brina Ornik

Mentor:
Rafael Pečečnik
Dragica Camloh

Zemljiška razdrobljenost - zaviralni faktor posodabljanja kmetijstva

Avtor:
Tanja Dimitovič
Darja Pristovšek
Martina Rednjak
Marjana Novinšek
Brigita Ceglar
Karmen Učakar

Mentor:
Mira Sajko

Življenje rudarjev v Škalah pred 2. svetovno vojno in po njej

Avtor:
Boris Repnik

Mentor:
Danica Ževart

Letnik