Srednješolske naloge

Aplikacija za vizualizacijo sistema semart na gsm terminalih

Avtor:
Mitja Balažic

Mentor:
Jure Lodrant

Formati shranjevanja slik v digitalnih kamerah

Avtor:
Alojz Krajnc
Jaka Lešnik

Mentor:
Nedeljko Grabant

Ful čilsko

Avtor:
Polona Bezlaj
Eva Srebernjak

Mentor:
Alenka Gortan

Hiše na drevesih

Avtor:
Matija Goljar

Mentor:
Tanja Golob
Selma Filipančič Jenko

Izdelava spletnega koledarja/dnevnika

Avtor:
Miha Rebernik

Mentor:
Islam Mušić

Kaj mladi beremo?

Avtor:
Mojca Mačkovšek

Mentor:
Alenka Gortan

Polzela in malteški viteški red

Avtor:
Tjaša Polak
Doroteja Ugovšek
Tina Novak

Mentor:
Marko Gams
Ivan Voršnik

Povabilo na druženje

Avtor:
Elvira Šehić
Ana Klančar

Mentor:
Mateja Klemenčič

Prazni poslovni prostori posledica potrošnih navad?

Avtor:
Ivan Vazner
Dejan Javernik
Nina Varošanec

Mentor:
Martina Omladič
Anita Rudolf Pečnik

Prometna varnost v avtomobilizmu

Avtor:
Franci Medved

Mentor:
Boris Klančnik

Psihologija postavitve samopostrežnih trgovin in notranja ureditev

Avtor:
Petra Emeršič
Melisa Nuhanović
Zorica Pavić

Mentor:
Matej Jenko
Anita Rudolf Pečnik
Saša Hribernik

Resnice o moških in ženskih lažeh

Avtor:
Maša Lončarič

Mentor:
Irena Dogša

Stilno zaznamovani členi na kozolcih v krajevnih skupnostih Konovo in Škale

Avtor:
Kaja Flis

Mentor:
Rok Poles

Šolski spletni informacijski sistem

Avtor:
Oto Brglez ml.

Mentor:
Simon Konečnik
Gregor Jenko

Učenje tujih jezikov v izvenšolskih situacijah

Avtor:
Rok Vrtačnik
Vid Domuz

Mentor:
Alenka Gortan

USB strežnik (USB server)

Avtor:
Leon Lainšček

Mentor:
Simon Muha

Velenje - mesto priložnosti mladih

Avtor:
Erna Bečić
Ema Delić
Katja Žižek

Mentor:
Marko Gams
Anita Rudolf Pečnik

Vpliv jezika negermanskih narodov na razvoj leksikalnega fonda angleškega jezika

Avtor:
Amela Memić

Mentor:
Alenka Gortan

Zadovoljstvo prebivalcev mesta Velenje z delom policije na področju zatiranja problematike prepovedi drog

Avtor:
Vesna Borovnik
Nina Fece

Mentor:
Gorazd Resnik

Letnik