Študentske naloge

Analiza učnega načrta za predmet poslovna informatika v tretjem letniku srednje šole za gospodinjske storitve

Avtor:
Dime Rangelov

Mentor:
Jurij Jug

Kinematika točke

Avtor:
Borut Hrženjak
Rok Matjaž

Mentor:
Karel Juhart
Igor Razbornik

Letnik