Študentske naloge

Čekovni promet v občini Velenje

Avtor:
Dora Tertinek

Mentor:

Micro-cad sistem

Avtor:
Igor Razbornik
Simon Zajc

Mentor:
Albin Vrabič

Tatvine v prodajalnah občine Velenje

Avtor:
Romana Leskošek

Mentor:
Samo Pungaršek Pritržnik

Letnik