Srednješolske naloge

Avtokamp s prihodnostjo

Avtor:
Maja Črep
Urša Mravljak
Sonja Klančnik

Mentor:
Zdenka Jan
Marko Gams

Avtomatsko merjenje in posredovanje merilnih rezultatov

Avtor:
Nejc Mašek
Peter Gole

Mentor:
Peter Vrčkovnik

Fosilni les Šaleške doline

Avtor:
Tadej Zupan

Mentor:
Boris Salobir

Laserski učinki

Avtor:
Luka Brinovšek
Gregor Frim

Mentor:
Peter Vrčkovnik
Zvone Cencen

Magnetne lastnosti komercialnih jekel

Avtor:
Alen Setinšek
Klemen Gostečnik
Filip Pratnekar

Mentor:
Matjaž Žerak
Janko Čekon

Orodje za testiranje in analizo razvrščevalnih algoritmov

Avtor:
Luka Napotnik

Mentor:
Uroš Sonjak

Otroci otrok

Avtor:
Nataša Makovšek
Sandra Antolović

Mentor:
Karmen Petek Zakošek

Pomen razvijanja kritičnega mišljenja pri pouku

Avtor:
Martin Krauser

Mentor:
Darinka Vrabič

Povezava Šolskega centra Velenje z bližnjim gospodarstvom

Avtor:
Tanja Hudobreznik

Mentor:
Bernarda Lenko

Primerjava spletne in namizne pisarne

Avtor:
Vlado Zupanc
Jani Jovan

Mentor:
Ivan Jovan

Tudi mi želimo biti turisti

Avtor:
Teja Žnider
Tjaša Kolenc
Špela Ačko

Mentor:
Marko Gams
Zdenka Jan

Vpliv prometa na pojavnost lišajev v Šoštanju in okolici

Avtor:
Jana Obšteter
Marko Potočnik
Špela Sovič

Mentor:
Klavdija Jug
Helena Poličnik

Letnik