Osnovnošolske naloge

Socialno geografska podoba Zavodenj

Avtor:
Člani geografskega krožka

Mentor:
Stanislava Borovšak

Znamenja mojega kraja (Vinska gora)

Avtor:
Člani zgodovinskega krožka

Mentor:
Metka Ucman Sirc

Letnik