Študentske naloge

Klimatske razmere Šaleške doline s poudarkom na mestni klimi Velenja

Avtor:
Andreja Konovšek

Mentor:
Darko Ogrin

Osončenost Vinske Gore in problematika termalnega pasu

Avtor:
Katarina Ostruh

Mentor:
Darko Ogrin

Letnik