Osnovnošolske naloge

Možnosti razvoja kmečkega turizma v Zavodnjah

Avtor:
Veronika Kovač
Bernarda Puncer
Katjuša Tisnikar
Urška Ernecel
Živa Flis
Zalika Tisnikar
Klemen Rožič

Mentor:
Stanislava Borovšak

Letnik