Srednješolske naloge

Elektronsko poslovanje

Avtor:
Boštjan Jelen
Matej Zagrušovcem
Slaviša Stojanovič

Mentor:
Ivan Jovan
Viljem Osojnik
Bojana Urbanc

Geokemične raziskave njivskih tal v Šaleški dolini

Avtor:
Andrej Lesjak

Mentor:
Marta Svetina

Gibanje mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline od šolskega leta 1983/84 do 1998/99

Avtor:
Urška Travner
Darja Smrečnik

Mentor:
Zlata Zevnik

Gradič skozi stoletja

Avtor:
Jerneja Sredenšek

Mentor:
Zlata Zevnik

Kako izboljšati kakovost odnosov prodajalcev v trgovini

Avtor:
Blaž Šrot
Rade Spasojevič

Mentor:
Ivan Voršnik
Simon Muha

Merilnik hitrosti z radarjem na Dopplerjev efekt

Avtor:
Klemen Steblovnik

Mentor:
Jože Steblovnik

Nadaljnje šolanje po končani Poklicni in tehniški šoli za storitvene dejavnosti (PTŠSD)

Avtor:
Majda Popelar
Mojca Pogladič

Mentor:
Ivan Voršnik

Navidezni prostor

Avtor:
Bojan Radulovič
Marjan Kaligaro

Mentor:
Uroš Sonjak

Osnove delovanja in uporabe OpenGL-a

Avtor:
Iztok Virant

Mentor:
Uroš Sonjak

Poslušam govorico telesa

Avtor:
Arijana Nezić
Tatjana Domazet

Mentor:
Ivan Blazinšek
Tea Selič

Predsodki

Avtor:
Darja Smrečnik
Karmen Mikek

Mentor:
Metka Rošer
Ivan Blazinšek

Predstavitev programa PTŠSD na zgoščenki in njen vpliv na vpis novih dijakov

Avtor:
Jernej Ladinik
Mihael Mlinšek

Mentor:
Lijana Martinc
Boštjan Šuhel

Pregled dela mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline

Avtor:
Marko Rajšter
Damir Vukoja
Nejc Mazej

Mentor:
Ivan Jovan
Viljem Osojnik
Bojana Urbanc

Pregledovalnik izvršljivih datotek

Avtor:
Domen Puncer

Mentor:
Uroš Sonjak

Problematika šolstva v Šaleški dolini

Avtor:
Andreja Kamenik
Dušan Oder

Mentor:
Ivan Voršnik
Simon Muha

Razvoj podjetništva v Šaleški dolini

Avtor:
Ervin Drev
Bojan Vidovič

Mentor:
Ivan Voršnik
Simon Muha

Razvoj turizma na Koroškem

Avtor:
Jure Kremžar

Mentor:
Ivan Voršnik
Simon Muha

Srednješolski informacijski sistem

Avtor:
Luka Pavlič

Mentor:
Uroš Sonjak

Uporaba vetrne energije

Avtor:
Gregor Globačnik
Dejan Naveršnik
Tomaž Rakovnik

Mentor:
Miroslav Paškvan

Vpliv uvedbe davka na dodano vrednost na poslovanje velikih izvoznikov

Avtor:
Jernej Kržič

Mentor:
Andrej Kržič
Tomaž Kaiser

Vrtalni stroj za vrtanje ploščic (CNC)

Avtor:
Peter Kenda
Rok Karner

Mentor:
Zvone Cencen

Zunanja razsvetljava v Mestni občini Velenje

Avtor:
Simon Brezovnik.
Predrag Milčić
Gregor Kaker

Mentor:
Simon Konečnik
Cvetko Fendre

Življenjski pogoji v kraškem podzemlju Tisnika

Avtor:
Natalija Hudournik
Aleksandra Zajc

Mentor:
Jelka Flis
Janez Svetina

Letnik