Srednješolske naloge

3D simulacija

Avtor:
Sergej Maršnjak
Igor Jakopanec

Mentor:
Jure Cirar

Argumentacija in polemika v javnih medijih

Avtor:
Nina Miklavžin
Jure Stopar
Dejan Caglič
Andreja Kumer

Mentor:
Sonja Hudej

Družina v Zavodnjah in Šentvidu po zapisnikih duš iz leta 1857, 1900 in 1930

Avtor:
Katarina Ročnik
Lilijana Urlep

Mentor:
Jože Hudales

Generacijski dosežki dijakov srednje strojne šole (od šolskega leta 1985/1986 do 1994/1995)

Avtor:
Aljoša Pristovšek

Mentor:
Ivan Jovan

Internet - vključitev CSŠ v internet

Avtor:
Jernej Oprčkal
Matjaž Jurkovič

Mentor:
Milan Breznik

Javnomnenjska raziskava volilnega telesa v MO Velenje in primerjava z lokalnimi volitvami leta 94

Avtor:
Dejan Valenčak
Nataša Berlinger

Mentor:
Peter Kovač

Lepena - pa si jo poglejmo malo od bliže

Avtor:
Barbara Dolenc
Valerija Drev

Mentor:
Alenka Rošer Drev

Mehanizem 4 - taktnega Ottovega motorja

Avtor:
Iztok Fece
Amir Ðambič

Mentor:
Kristina Pšeničnik
Ivan Žužel

Pnevmatski merilnik za merjenje dolžin

Avtor:
Marko Rutnik
David Krk

Mentor:
Kristina Pšeničnik
Uroš Lukič

Poklic rudarja v Šaleški dolini

Avtor:
Maja Senegačnik

Mentor:
Peter Pušnik

Ponovno odkriti izvir kisle vode v Logarski dolini

Avtor:
Mojca Novak
Barbara Mavsar

Mentor:
Andrej Kuzman

Računalniša podpora pri testiranju avtomobilske klimatske naprave

Avtor:
Izidor Rovšnik
Martin Mrakič
Vesna Podveržen

Mentor:
Darko Lihteneker

Računalniško vodeni light - show

Avtor:
Jaka Kovačič
David Vrtačnik
Darko Zupanc

Mentor:
Uroš Sonjak

Struktura družine v Šoštanju od leta 1890 do 1926

Avtor:
Igor Jonko
Sanela Pavič
Magda Frohlichova

Mentor:
Jože Hudales

Šaleška geološka pot, pot od Arnač do Špika

Avtor:
Tadej Vodušek
Damjan Hann

Mentor:
Mateja Klemenčič

Učinkovitost lovnega debla in pasti pri ulovu lubadarja

Avtor:
Nataša Sirc

Mentor:
Ivan Kolar

Ugotavljanje vpliva fotooksidantov na biomaso kmetijskih rastlin

Avtor:
Urška Glinšek
Urška Bačovnik

Mentor:
Cvetka Ribarič Lasnik

Vpliv mešanja Velenjskega jezera na temperaturo, pH in kalcijevo trdoto iztoka

Avtor:
Anastazija Vrbovšek

Mentor:
Emil Šterbenk
Julija Beričnik Vrbovšek

Letnik