Osnovnošolske naloge

Delni sončni mrk 12. 10. 1996

Avtor:
Natalija Klemenčič
Angelina Čurić

Mentor:
Ana Poličnik

Grafiti v Velenju

Avtor:
Polona Kuzman
Urša Zapušek

Mentor:
Marija Vodovnik

Konjeniški turizem v Velenju

Avtor:
Irena Klun
Tanja Druks
Janko Klemenšek

Mentor:
Branka Mestnik

Merjenje hrupa in onesnaženosti (CO2) na šoli in njeni okolici

Avtor:
Matevž Čas
Tomaž Hudomalj
Luka Sever

Mentor:
Karmen Grabant
Alenka Zapušek
Nikola Holeček

Možnost uporabe vodnih lakov na različnih lesovih

Avtor:
Grega Sovič

Mentor:
Liljana Lihteneker
Alenka Sovič

Ocena onesnaženosti tal in rastlinskega materila s svincem v Šaleški dolini

Avtor:
Ina Kukovič

Mentor:
Marta Svetina
Jelka Flis

Od zelenih listov do papirnatega aviončka

Avtor:
Ana Drk
Tamara Feužer
Mateja Lipičnik
Denis Doblšek
Igor Drk

Mentor:
Dragomira Šrot

Osmošolci in sanje

Avtor:
Tina Dedič
Mojca Šuster
Mateja Pogorevc

Mentor:
Biserka Plahuta

Pes v soodvisnosti z okoljem in problemi interakcije v Šaleški dolini

Avtor:
Maja Pirtovšek

Mentor:
Vera Naraks

Vizualna komunikacija mesta Velenja

Avtor:
Urška Pajk
Ines Geratič

Mentor:
Jelka Repenšek

Vpliv onesnaženega zraka na epifitsko lišajsko floro v Šaleški dolini

Avtor:
Petra Barber
Jerneja Tanšek

Mentor:
Erika Glasenčnik

Želje in pričakovanja starejših ljudi v KS Šoštanj

Avtor:
Mojca Slamek
Katja Župevc
Aleksandra Zajc
Andreja Jazbec
Natalija Hudournik
Tina Skornšek
Sanela Mejrić
Gordana Grofelnik
Špela Grudnik
Nina Smajlović
Jožica Habe
Grega Kugonič
Mojca Drev

Mentor:
Vida Rudnik
Danica Švarc
Jelka Peterlin

Letnik