Osnovnošolske naloge

Izseljevanje iz mojega kraja med obema vojnama

Avtor:
Člani zgodovinskega krožka

Mentor:
Metka Ucman Sirc

Socialno geografska podoba KS Staro Velenje

Avtor:
Člani geografskega krožka

Mentor:
Stanislava Borovšak

Letnik