Srednješolske naloge

Avtomatizacija strelišča

Avtor:
Blaž Podgoršek

Mentor:
Djordje Atanackov

Družinska kronika

Avtor:
Jure Trampuš

Mentor:
Jože Hudales

Informacijski sistem za srednjo šolo - osebni listi

Avtor:
Leon Mlakar

Mentor:
Milan Meža

Izboljšanje kvalitete velenjskega lignita

Avtor:
Andrej Prevalnik
Franci Vovk

Mentor:
Boris Salobir

Močvirske ptice na velenjskem jezeru

Avtor:
Andreja Kavšek
Boštjan Pokorny
Goran Pipuš
Barbara Pokorny

Mentor:
Nada Pirnat

Možnosti ponovnega odpiranja rudnika Zabukovica

Avtor:
Uroš Pilih
Sergej Perbil

Mentor:
Boris Salobir

Obroč objemne stege

Avtor:
Matej Mogilnicki

Mentor:
Jože Lah
Kristina Pšeničnik

Odlagališča odpadkov v občini Velenje

Avtor:
Alenka Turnšek
Rok Poles

Mentor:
Mira Sajko
Andrej Šoba

Petstopenjski didaktični robot Jupet 2

Avtor:
Jure Šafarič
Peter Ramšak

Mentor:
Djordje Atanackov

Preračun jermenskih gonil

Avtor:
Matjaž Kovač

Mentor:
Igor Razbornik
Albin Vrabič

Presnovna bolezen ketoza pri molznicah na območju občin Mozirje in Velenje

Avtor:
Miha Majetič

Mentor:
Anton Resnik

Problem odpadnih voda pri jedkanju tiskanega vezja

Avtor:
Katja Kričej

Mentor:
Milena Demšar Mihelec

Programiranje industrijskega robota v logičnem jeziku prolog

Avtor:
Vasja Jančič
Dejan Zilli

Mentor:
Milan Meža

Programski paket za računalniški emulator programatorja pralnega stroja (Repps)

Avtor:
Jure Šafarič

Mentor:
Jakob Koželjnik

Računalniško podprto prevajanje iz angleščine v slovenščino

Avtor:
Matija Debelak
Branko Kresnik

Mentor:
Milan Meža

Rudnik Lendava

Avtor:
Bojan Tarandek
Robert Bogar

Mentor:
Boris Salobir

Rudnik živega srebra Marija Reka

Avtor:
Tadej Senica
Tomaž Reberšak

Mentor:
Boris Salobir

Simulacija hunor pnc stroja

Avtor:
Jaroslav Ferlež

Mentor:
Milan Meža

Simulacija vremenskih pojavov

Avtor:
Matej Trampuš

Mentor:
Miroslav Trampuš

Statični preračun nosilcev

Avtor:
Boštjan Sovič

Mentor:
Igor Razbornik
Albin Vrabič

Šolstvo v Šoštanju od 1918 - 1937

Avtor:
Zorica Blagotinšek
Katarina Rednak

Mentor:
Cvetka Bovha

Vpliv emisij na kalitev semen smreke in belega javorja v Šaleški dolini

Avtor:
Katja Juvan

Mentor:
Cvetka Ribarič Lasnik

Letnik