Srednješolske naloge

Alternativni viri energije in njihova dosedanja uporaba v občini Velenje

Avtor:
Matjaž Simončič

Mentor:
Franc Šacer

Digitalni spektrograf

Avtor:
Simon Kumer
Matej Trampuš

Mentor:
Miroslav Trampuš

Hpgl za 9- in 24-iglične tiskalnike

Avtor:
Milan Zorman
Jure Šafarič

Mentor:
Milan Meža

Izkoriščanje alternativnih virov energije

Avtor:
Milan Škorjanc

Mentor:
Boris Salobir

Izračun težišča za črtovje in like

Avtor:
Vojko Ozimic

Mentor:
Boštjan Sovič
Igor Razbornik
Albin Vrabič

Kakšno vodo pijemo v občini Velenje

Avtor:
Helena Korošec
Mojca Grobelnik

Mentor:
Vilma Fece
Mira Sajko

Krmiljenje petstopenjskega robota Jupet 3

Avtor:
Jure Šafarič
Blaž Podgoršek

Mentor:
Vladimir Šafarič

Nadgradnja šolskega informacijskega sistema

Avtor:
Leon Mlakar

Mentor:
Milan Meža

Nevtralizacija vode iz hidravličnega odplava pepela

Avtor:
Jerneja Kemperle

Mentor:
Egon Jurač

Pogrezanje površine zaradi odkopavanja

Avtor:
Aleš Rehar
Timotej Pirnat

Mentor:
Boris Salobir

Pomen kemične analize tal za strokovno uporabo rudninskih gnojil

Avtor:
Igor Bukovnik
Aljoša Oštir

Mentor:
Marija Ažber
Jelka Flis

Pozitivni in negativni vplivi zdravil, ki jih človek uporablja pri samozdravljenju

Avtor:
Katarina Rednak
Lilijana Rihter

Mentor:
Magda Bačovnik Zimic

Preračun vijakov s pomočjo računalnika

Avtor:
Matjaž Doler

Mentor:
Igor Razbornik
Albin Vrabič

Problem odpadnih voda pri jedkanju tiskanega vezja

Avtor:
Katja Kričej

Mentor:
Milena Demšar Mihelec

Pulicijske obremenitve reke Pake

Avtor:
Tadeja Pačnik
Uroš Zajc

Mentor:
Mira Sajko
Angela Klančnik

Računalniške simulacije

Avtor:
Milan Hribernik
Matej Marinkovič

Mentor:
Milan Meža

Računalniško podprto projektiranje jamske zračilne naprave

Avtor:
Franci Cevzar

Mentor:
Franc Lenart

Razvoj in izdelava učil za mehaniko

Avtor:
Silvester Kolar
Aleš Novak
Boštjan Štiglic
Simon Kumer

Mentor:
Milan Trampuš

Religiozna tradicija kot del kulture na Slovenskem

Avtor:
Bojana Urbanc
Aleksandra Verbuč

Mentor:
Zlata Zevnik

Sončne pege (izdelava računalniško vodenega podstavka in zrcalnega teleskopa za opazovanje sončnih peg)

Avtor:
Rok Kodre
Andrej Štrancar
Boštjan Krivec
Jure Trampuš

Mentor:
Miroslav Trampuš

Tranzitni ojačevalnik pri modemski povezavi terminalov

Avtor:
Marko Valant

Mentor:
Darko Petan

Uporaba računalnika v rudarstvu

Avtor:
Gorazd Terglav
Stanko Zorko

Mentor:
Boris Salobir

Velenje - socialistični čudež

Avtor:
Mojca Bajec

Mentor:
Tone Ravnikar

Zaposlovanje mladih v občini Slovenj Gradec

Avtor:
Jelka Oder
Jožica Pačnik

Mentor:
Zlata Zevnik

Letnik