Srednješolske naloge

Arheološka najdišča v Šaleški dolini

Avtor:
Mateja Murkovič
Darja Rutnik

Mentor:
Kornelija Križnič

Čebelarstvo v industrijskem okolju

Avtor:
Karla Jeromel
Bernarda Veternik
Zinka Balant
Brigita Meh
Melita Cvikl
Bojan Penšek
Jani Sevčnikar

Mentor:
Mira Preložnik

Gibanje prebivalstva v župniji Šmartno ob Paki v obdobju 1860-1941

Avtor:
Tatjana Vidmar

Mentor:
Jože Hudales

Idejni tokovi med mladimi na Srednji družboslovni šoli

Avtor:
Slavko Plahuta
Irena Rednjak
Lidija Brglez

Mentor:
Zlata Zevnik

Interpoliranje tabel in funkcij z računalnikom

Avtor:
Vojko Šinigoj

Mentor:
Albin Vrabič

Izdelava digitalizatorja za mikroračunalnik

Avtor:
Sašo Milosavljević
Jure Šafarič
Blaž Podgoršek

Mentor:
Djordje Atanackov

Izdelava programov za izračun sornikov ter zatičev na mikroračunalniku

Avtor:
Peter Ramšak
Miran Puc

Mentor:
Albin Vrabič

Preračun ležaja z računalnikom

Avtor:
Tomaž Berločnik

Mentor:
Albin Vrabič
Igor Razbornik

Preračun paličja s pomočjo računalnika

Avtor:
Tomaž Svetina

Mentor:
Albin Vrabič
Igor Razbornik

Strategije iskanja po podatkovnih bazah

Avtor:
Franc Štiglic
Mateja Rojc
Iztok Peciga

Mentor:
Milan Meža

Šaleška dolina od leta 1918 do 1940 v župnijskih kronikah

Avtor:
Irma Setinšek

Mentor:
Jože Hudales

Šolstvo v Šentilju pri Titovem Velenju

Avtor:
Daniela Brišnik

Mentor:
Tone Ravnikar

Letnik