Srednješolske naloge

Biološka raznovrstnost nočnih metuljev v Zavodnjah

Avtor:
Mojca Osredkar

Mentor:
Nataša Kopušar

Bolezni dihal pri otrocih v vrtcih Velenje

Avtor:
Janja Čas

Mentor:
Marija Rotovnik
Marija Vidovič

Delovanje Otto motorja

Avtor:
Dragan Lepojević

Mentor:
Kristina Pšeničnik

Ekološka osveščenost različnih populacij ljudi v Velenjski kotlini

Avtor:
Tina Sirše
Branka Æumurdžić

Mentor:
Marija Rotovnik

Gospodarski kriminal med vplivnimi in uglednimi

Avtor:
Natalija Rehar

Mentor:
Dora Najrajter

Grafiti v bivalnem okolju

Avtor:
Alenka Žerdoner

Mentor:
Saša Piano

Hidravlična stiskalnica

Avtor:
Zoran Čurić
Selma Husanović

Mentor:
Uroš Lukič
Vlado Seitl

Lepena - pa si jo poglejmo malo od bliže

Avtor:
Valerija Drev

Mentor:
Alenka Rošer Drev

Mehanizmi v strojništvu

Avtor:
Mitja Kremžar
Marjan Miklavžina

Mentor:
Kristina Pšeničnik
Primož Golob

Naravne znamenitosti Šaleške doline na internetu

Avtor:
Nataša Krenkar
Mateja Podgoršek

Mentor:
Marta Svetina
Alenka Pačnik Gabrovec

Naravno stanje pri Hobbesu, Locku in Rousea-ju; Država

Avtor:
Anja Pukart

Mentor:
Darinka Vrabič

Osemdeset let naše gostilne - Repoluskovi med leti 1917 in 1997

Avtor:
Kristijan Kolenc
Janez Repolusk

Mentor:
Vida Lončarič

Predstavitev mesta Mislinja na internetu

Avtor:
Jure Goršek
Uroš Kamenik

Mentor:
Ivan Jovan
Janja Hren

Predstavitev mesta Velenje na internetu

Avtor:
Nikša Finka
Drago Matič

Mentor:
Ivan Jovan
Janja Hren

Predstavitev občine Šoštanj na internetu

Avtor:
Andrej Veternik
Jože Turinek

Mentor:
Ivan Jovan
Janja Hren
Rajko Zaleznik

Problem uveljavitve dijakinj Srednje poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti v poklicno življenje

Avtor:
Anastazija Vrbovšek
Kasima Medara

Mentor:
Mojca Vojnovič
Ivan Blazinšek

Prodaja in predstavitev vozil Fiat na internet omrežju

Avtor:
Tomaž Adamič
Janez Božič

Mentor:
Uroš Sonjak

Računalniško vodena kontrola temperature v prostoru

Avtor:
David Vrtačnik
Jaka Kovačič

Mentor:
Uroš Sonjak

Razlogi za vpis na poklicno in tehniško rudarsko šolo v Velenju

Avtor:
Maja Senegačnik

Mentor:
Peter Pušnik

Samo pameten človek zna jesti

Avtor:
Katarina Ostruh
Tinkara Kristan
Tina Kramer

Mentor:
Viktorija Kristan

Samomor

Avtor:
Sibela Mičič
Sanela Pavič

Mentor:
Metka Založnik

Samomori na celjskem območju v letu 1996

Avtor:
Monika Filipič
Monika Berlak

Mentor:
Marija Rotovnik
Stane Brglez

Šaleška geološka pot

Avtor:
Tadej Vodušek
Klemen Ovnik
Sebastjan Felicijan

Mentor:
Mateja Klemenčič

Štiri stopenjski menjalnik

Avtor:
Robert Ravnjak
Miran Muhič

Mentor:
Kristina Pšeničnik
Ivan Žužel

Terorizem

Avtor:
Boštjan Lamešič

Mentor:
Metka Založnik

Uporaba ad kartice z aplikacijo

Avtor:
Saša Kos
Primož Merkač

Mentor:
Uroš Sonjak
Miran Zevnik

Uporaba interneta v šoli

Avtor:
Matjaž Breznik
Igor Višnjar

Mentor:
Milan Breznik

Vpliv vere na prebivalce občine Mislinja

Avtor:
Barbara Zaponšek
Jovita Pogorevc

Mentor:
Metka Založnik

Letnik